EVENT: Hunkemoller Swimwear by Sylvie Meis

Last week Sylvie Meis presented her collection in collaboration with Hunkemoller to the press, bloggers and Hunkemoller ambassadors. I was invited and took a lot of pictures and even made a vlog. As you can see the event was Instagram friendly, I took a lot of nice pictures which have the same theme.
-
Vorige week presenteerde Sylvie Meis haar collectie in samenwerking met Hunkemöller aan de pers, bloggers en Hunkemöller ambassadeurs. Ik was uitnodigd en ik heb veel foto's en zelfs een vlog gemaakt. Zoals je kan zien was het evenement niet schuw voor Instagram. Ik heb veel foto's met hezelfde thema gemaakt.
Right when you enter the room, there's a cocktail stand where they make you a drink. I'm not a alcohol fan so I skipped that part and went straight to the room which was so ''Instagramable'', if that's a word... haha. I could seriously take a lot of pictures with my Iphone and they would all look great because of the great combination of lighting and colors.
- Zodra je de kamer binnenliep zag je een bar met allerlei soorten drankjes. Ik ben geen fan van alcohol dus dat sloeg ik over om direct naar de "instagrammable" kamer te gaan. Ik denk niet dat dat een bestaand woord is, haha. Het maakte niet uit hoeveel foto's ik met mijn Iphone maakte, ze zagen er allemaal goed uit dankzij de geweldige combinatie van kleuren en verlichting.

You could do a lot of stuff at the event, but I thought it was the right time to take pictures, vlog the collection and then do what I want. In the beginning there weren't a lot of people so that's why I decided to do that.
-
Er was van alles te doen op het event, maar ik vond dat ik op het juiste moment kwam om foto's te nemen, de collectie te filmen en daarna doen waar ik zin in had. In het begin waren er nog niet zoveel mensen dus daarom besloot ik om die volgorde aan te houden.

After looking around, taking pictures, trying her new perfume and craving for some yummy looking ice cream, they announced that Sylvie was about to give her speech about the collection. You can find it all in my vlogAfter she was done I stood where she was standing and took some pictures, haha.
- Nadat ik klaar was met rondkijken, foto's nemen, nieuwe parfums uitproberen en snakken naar heerlijk uitziend ijs, riepen ze om dat Sylvie op het punt stond om haar speech te geven over de collectie. Dat kan je allemaal terugvinden in mijn vlog. Toen ze klaar was nam ik haar plaats in en maakte ik er foto's van, haha
After Sylvies's speech we went and looked around. We came across this hair stand where the girls from SalonB would do your hair. Curl it, braid it or whatever you desired! I really wanted the boxer braid hairstyle, but since I was wearing my clip-ins it was kind of impossible to do that without seeing the clip-ins. Better luck next time! Oh and after that I ate tuna salad with pasta and fresh orange juice. And as you can see the event has this bohemian feel, which I totally like!
Nadat Sylvie haar speech had gegeven keken we nog wat rond. We kwamen langs een haarstand waar de meiden van SalonB klaarstonden om je haar te doen. Krullen, vlechten of wat je ook maar wilde! Ik wilde de boxer braid haarstijl echt graag, maar aangezien ik mijn extensions droeg, was dit helaas niet mogelijk zonder dat je m'n clip-ins kon zien. Achja, volgende keer beter! Daarna at ik een tonijnsalade met pasta en verse sinaasappelsap. Zoals je kan zien had het gehele evenement een bohemian sfeer, waar ik dol op ben!
After eating and taking pictures with the swing, we went and got ourselves an ice cream. I picked two flavors; lemon and strawberry, which you can see in the picture I took of a picture. The fun part was that there was a polaroid printer. Whenever someone took a picture and placed it on Instagram with the hashtag #MyEndlesssummer, it automatically printed your picture within one minute. So I collected four picture's, which are pinned on my whiteboard.
- Toen we klaar waren met eten en foto's maken met de schommel gingen we ijs halen. Ik koos voor de smaken citroen en aardbei. Je kan m'n ijs terugzien in een foto waar een andere foto in zit. Het leukste was dat er daar een polaroid printer stond. Als iemand een foto maakte en die plaatste met de hashtag #MyEndlessSummer, printte de printer de foto binnen een minuut voor je uit. Dus ik verzamelde vier foto's die nu op mijn whiteboard te vinden zijn.
I really had a fun day at the event and the experience motivated me to blog more often, because it made me realize that I really like taking pictures and edit them etc. So I will do my best to blog more often. As you can see we got a goodie bag. You can find out what was in them in my vlog. And yes, I was still hungry so I bought myself pasta from Julia's, haha. :-)
- Ik had het er erg naar mijn zin en de ervaringen van die dag motiveerde mij om meer aan mijn blog te werken. Omdat ik me daar realiseerde hoe leuk ik het eigenlijk vind om foto's te nemen en bewerken etc. Dus ik ga mijn best doen om meer te bloggen. Zoals je kunt zien kregen we een goodie bag mee. In mijn vlog kan je zien wat er allemaal in zat. En ja, ik had nog steeds honger, dus ik kocht pasta bij Julia's, haha :-)


4 comments